Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №912 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №912

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 и чл.19, ал.З от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:

Дава съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 12,00 кв.м., находящо се в едноетажна сграда на ул.“Екзарх Йосиф“№4, гр. Хасково, имот с идентификатор №77195.715.338.1 на Сдружение „Съюз на пенсионерите” - гр.Хасково при следните условия:

- Срок на ползване – 5 (пет) години.

- Месечен наем в размер на 36,00 лева без ДДС, съгласно чл.10 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково.

- Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

ІІ. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договори за наем.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!