Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №908 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №908

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС чл.48, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1. УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Козлец, Община Хасково, одобрен със Заповед №955/1963 г. целият с площ от 825,00 кв.м. се продава на Вели Зинал и Найдие Зинал от с.Козлец, Община Хасково за сумата от 5775,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!