Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №907 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №907

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.48, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1. УПИ Х в кв.47 по плана на с.Войводово, Община Хасково, одобрен със Заповед № 2073/1949 г. и Заповед №10/1983 г., целият с площ 512,00 кв.м. се продава на Басри Ахмед от с.Войводово за сумата от 5 632,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!