Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №905 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №905

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.94 по КК на гр.Хасково от 1,06 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 1,06 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.704.94 към Поземлен имот с идентификатор 77195.704.51 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Юмит Халил, за прехвърляне в собственост на частта от 1,06 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.94 по КК на гр.Хасково при цена 19,35 лева без ДДС

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!