Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №904 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №904

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.54, ал.1, т.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и юридически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

. 12/3609 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.725.10 /УПИ XV/ по КК на гр.Хасково, кв.366, ж.р. „Център“, целият с площ 3609,00 кв.м. се продават на „ЕР ГРУП 777“ ЕООД, ЕИК 126742807 с управител Ремзи Сюлейман за сумата от 6500,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!