Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №891 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №891

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общински съвет – Хасково реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

§1.Допълва се чл. 40, т. 15, б. „П“ от Раздел VI „Такси за технически услуги“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

след текста „но не по-малко от 300 лв.“ се добавя следния текст: „и не повече от 70 000 лв.“

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!