Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №887 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №887

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и чл.16а от ЗУТ:

1.Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация на улица с о.т.26 и о.т.27, като се проектира задънена улица с обръщало, изменение на плана за регулация на УПИ IV, кв.13 с.Големанци и образуване на нов съсобствен урегулиран поземлен имот между община Хасково и Ергюн Ридван Реджеб и Лезиха Изет Реджеб, образуван при обединяването на УПИ IV, кв.13 с.Големанци, УПИ I, кв.23 по плана на с.Големанци и част от общински имот, отразен на скицата предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ.

2.Общински съвет – Хасково разрешава да се изработи план за улична регулация в условията на чл.16а от ЗУТ за урегулиране на част от общински имот с идентификатор 15429.97.163 по КККР на с.Големанци и включването му в строителните граници.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!