Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №886 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №886

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация по улица, проектирана в обхвата на Поземлен имот №77195.519.131 в участъка им през ПИ 77195.519.112 по КК на гр.Хасково. Изменението се изразява в изместване на уличната регулация по съответната имотна граница на ПИ 77195.519.112 по КК на гр.Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!