Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №885 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №885

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация, с който да се разшири УПИ I за гробищен парк, кв.5 СИЗ с включване в границите му на ПИ №77195.102.8 и №77195.705.224 по КККР на гр. Хасково. Регулационните линии да се проектират по правилата на чл.17 от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!