Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №884 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №884

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1.Дава мандат на кмета на община Хасково – Станислав Дечев, за участие в заседанията на Общите събрания на Асоциация по ВиК – Хасково.

2.При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на община Хасково.

3.Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по Вик на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Хасково, което ще се проведе присъствено на 12.04.2023 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково /пл. „Свобода“ №5, „Малка зала“/. Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника – 19.04.2023 г., 11.00 ч.

По точка 1: На основание чл.33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково не подкрепя Подробната инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!