Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №883 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №883

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.24 а, ал. 6, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет - Хасково дава съгласие да се сключи договор за наем без търг или конкурс между община Хасково и представляваното от Щерю Георгиев Димитров дружество ,,Арт Фрагранс” ЕООД, за сумата от 13 821 лв. /тринадесет хиляди осемстотин двадесет и един лева/ годишен наем със срок на договора до - 30.09.2027 година, за следните имоти с идентификатори: 75085.251.2 с площ – 95155 кв.м., 75085.251.3 с площ – 43017 кв.м., 75085.251.4 с площ – 110392 кв.м., 75085.252.3 с площ – 20881 кв.м., 75085.253.1 с площ – 24477 кв.м., 75085.253.2 с площ – 85474 кв.м., 75085.253.3 с площ – 51482 кв.м., 75085.253.4 с площ – 49018 кв.м. и 75085.254.28 с площ – 22276 кв.м. – частна общинска собственост в землището на с. Узунджово.

2.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!