Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №882 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №882

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет – Хасково:

I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 766 / 25.11.2022г., прието на редовно заседание на Общински съвет – Хасково, състояло се на 25.11.2022г., като в текста на Решението на страница 4, вместо текста:

„4. Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 37321.55.1, 37321.55.251, 37321.55.252 и 37321.55.298, както следва:

(…)

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор № 37321.55.299, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Света тройца, с проектна площ от 25107 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, стар № 055001.

(…)“

да се чете текста:

„4. Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 37321.55.1, 37321.55.251, 37321.55.252 и 37321.55.298, както следва:

(…)

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор № 37321.55.299, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Света тройца, с проектна площ от 25927 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, стар № 055001.

(…)“

II.Всички останали точки от Решение №766 / 25.11.2022 г. остават непроменени.

III.Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!