Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №869 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №869

 

На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за финансова подкрепа от ПВУ BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Общински съвет – Хасково реши:

Дава съгласие Община Хасково да кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор на предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за обновяване на сградата на ДКТ „Иван Димов“.

Общински съвет – Хасково дава съгласие за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по подготовка, изготвяне и кандидатстване с проектно предложение в информационната система (ИС) на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!