Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №868 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №868

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл. 53 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет - Хасково:

1. Дава съгласие, считано от 02.01.2023 г. да бъде създадена нова социална услуга „Преходно жилище“, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Преходно жилище

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, ул. „Градинска“ № 26

Брой потребители: 8 (осем)

Броя и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят, съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

2. Дава съгласие, считано от 02.01.2023 г. да бъде създадена нова социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Страшимир“ №39

Брой потребители: 30 (тридесет)

Броя и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят, съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!