Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №863 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №863

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с обшинска собственост, Общински съвет – Хасково:

I.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична и частна общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

Имот №                Идентификатор            Местност                       НТП                         Кат.            Дка                   Населено място

001 114                  77195.181.18              КАЗАН ТОПРА              Пасище                                      7,944                  гр. Хасково

001 276                  77195.182.20              КАЗАН ТОПРА              Пасище                                      2,617                  гр. Хасково

001 295                  77195.184.40              КАЗАН ТОПРА              Пасище                                     2,420                   гр. Хасково

001 775                  77195.371.6                ТОП КОРИЯ                  Пасище                                     4,852                   гр. Хасково

132 015                  00326.132.15             КАРШИ МАХЛЕ             Пасище, мера             V            3,179                   с. Александрово

000 177                  00326.132.177           КАРШИ МАХЛЕ      Друг вид земеделска земя III          5,000                   с. Александрово

073 001                  11867.73.1                 КЮНЯ                            Пасище, мера               IV        101,903                с. Войводово

022 001                  12382.22.1                ЯСАЦИ-СЕВЕР              Нива                              V           21,890                с. Въгларово

000 147                 14550.112.147           ГЪРМАДИЦА                  Пасище, мера             IX            22,416               с. Гарваново

003 001                 27200.3.1                   КИШИЛМИША                 Нива                             V            91,011               с. Елена

005 028                27200.5.28                  КАНЖОЛАР                     Нива                          VIII           24,001                с. Елена

076 007                27200.76.7                  КУТЕЛА                            Нива                            VI           16,801                с. Елена

000 302                37321.62.302              ДОБРИЧКО                      Пасище с храсти         V            3,000                 с. Клокотница

000 040                38580.22.221              ХАСАРА                           Пасище, мера             IV            81,630               с. Корен

000 065                38580.40.66                ГОРЕН ЧЕИРЛЪК            Ливада                        IV           23,456                с. Корен

001 118                46293.52.1118        ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО  Пасище, мера            V           544,139               с. Малево

000 449               46293.175.449         ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО  Пасище, мера            V            41,091               с. Малево

000 634               46293.37.634           ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО   Пасище, мера           V          108,804               с. Малево

000 814               46293.187.814          ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО   Пасище, мера          V            20,582               с. Малево

000 817               46293.181.817          ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО   Пасище, мера          V           20,854                с. Малево

000 896               46293.193.896          ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО   Пасище, мера          V           89,841                с. Малево

000 021               46992.61.21              КЪРА                                       Пасище, мера         IV           25,012                с. Манастир

000 043               46992.61.43              КЪРА                                       Пасище, мера         IV          101,980               с. Манастир

000 127               46992.87.127            ПОД КОШАРИТЕ                    Ливада                    IV            80,610               с. Манастир

000 407               47055.73.407            СТАРИТЕ ЛОЗЯ                     Пасище, мера          V            1,150                 с. Мандра

000 164               68692.309.164          ГЕРЕНА                                   Пасище, мера         IV           53,601                с. Стамболийски

000 051              83288.15.51              АК ТАШ                                     Пасище, мера         VI           1,245                  с. Широка поляна

000 053              83288.15.53              АК ТАШ                                     Пасище, мера         VI           3,803                  с. Широка поляна

000 142              83288.9.142             ФАЛДЪР КАПЪ                         Пасище, мера          VI           4,024                   с. Широка поляна

000 143              83288.9.143             ФАЛДЪР КАПЪ                        Пасище, мера           VI           3,811                   с. Широка поляна

000 146              83288.9.146             ФАЛДЪР КАПЪ                        Пасище, мера           VI           2,525                  с. Широка поляна

000 156              83288.9.156              ФАЛДЪР КАПЪ                       Пасище, мера          VII          15,919                с. Широка поляна

000 157              83288.13.157            ФАЛДЪР КАПЪ                       Пасище, мера           VII          15,996               с. Широка поляна

017 012              83288.17.12              АЛАНА                                     Нива                           V            32,975               с. Широка поляна

019 035              83288.19.35             ЧЕЛИК ТАРЛА                          Нива                           V              9,999               с. Широка поляна

II.Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за ползване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със Заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!