Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №862 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №862

 

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

1. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.253 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 410,00 кв.м., площ за отчуждаване 60,00 кв.м., имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса  Дочева, Явор  Дочев, наследници на Стефан  Дочев при цена 1878,00 лв.

2. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.260 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 182,00 кв.м., площ за отчуждаване 11,00 кв.м., имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса Дочева, Явор Дочев, наследници на Стефан  Дочев в при цена 344,00 лв.

3. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.261 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 500,00 кв.м., площ за отчуждаване 92,00 кв.м., имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса Дочева, Явор  Дочев, наследници на Стефан Дочев при цена 2819,00 лв.

4. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.251 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 1,240 дка, площ за отчуждаване 96,00 кв.м., имотът е собственост на Иван Станчев при цена 2879,00 лв.

5. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.267 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 1,583 дка., площ за отчуждаване 67,00 кв.м., имотът е собственост на Валентин Колев и Димитър Кадънов при цена 1572,00 лв.

6. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.250 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 607,00 кв.м., площ за отчуждаване 96,00 кв.м., имотът е собственост на Атанаска  Краваева, Венелин  Краваев, Асен  Краваев, наследници на Тодор  Краваев при цена 2942,00 лв. без ДДС.

7. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.248 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 579,00 кв.м., площ за отчуждаване 50,00 кв.м., имотът е собственост на Добромир  Димов, и Жанета  Димова, наследници на Димитър Генев при цена 1532,00 лв.

8. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.269 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 792,00 кв.м., площ за отчуждаване 86,00 кв.м., имотът е собственост на Атанаска  Митева и Ангелина  Кьосева, наследници на Щерю Митев при цена 2074,00 лв.

9. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.274 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 524,00 кв.м., площ за отчуждаване 50,00 кв.м., имотът е собственост на Калбие  Емин и Рефайдин Емин наследници на Рамадан Емин при цена 1271,00 лв.

10.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.273 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 550,00 кв.м. , площ за отчуждаване 73,00 кв.м., имотът е собственост на Пламен  Колев при цена 1856,00 лв.

Определя начин на обезщетение на собствениците – парично.

Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация чрез улица с идентификатор № 77195.704.590 (ул. „Дъбница“), находяща се в ж.р. „Кенана“, гр. Хасково, Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!