Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №853 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №853

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.3 и ал.4 и чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.13, ал.2 и чл.70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет-Хасково и §4 от ПЗР на Закона за народните читалища, Общински съвет - Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение находящо се на бул.“Раковски“17, гр.Хасково, с площ 130.50 кв.м. на Народно читалище „Аспарух Лешников – 2015“, със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение находящо се в кв.47, УПИ IV, по плана на с.Узунджово, общ.Хасково, представляващо едноетажна сграда с площ 160 кв.м. на Народно читалище „Пенко Пенков - 2013“, с.Узунджово, със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

3. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна сграда /бивша детска градина/ с площ 80 кв.м., находящи се в кв. 16, УПИ II, по плана на с.Долно Големанци, общ.Хасково на Народно читалище „Пробуда- 2022“, с. Долно Големанци, със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

II. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!