Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №849 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №849

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.48 ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1.УПИ III в кв.7 по плана на с.Манастир, Община Хасково, одобрен със Заповед №1657/1952г. и Заповед №2078/2019г. целият с площ от 1093,00 кв.м., се продава на Николета Банева от с.Манастир, Община Хасково, за сумата от 5 465,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!