Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №843 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №843

На основание чл.6, ал.1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., ФО–1/20.01.2023 г. относно изготвянето и представянето през 2023 г. на месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС, на сметките за чужди средства на общините, за капиталовите разходи, чл.10 от ПМС №7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г., Общински съвет – Хасково:

1.Приема разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти и източници на финансиране на Община Хасково за 2023 г., съгласно Приложение №1.

2.Приема културен календар за 2023 г. на Община Хасково в размер на 385 000 лв., съгласно Приложение №3.

3.Приема спортен календар за 2023 г. на Община Хасково в размер на 120 000 лв., съгласно Приложение №2.

4.Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2023 г. в размер на 220 000 лв.

5.Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на Община Хасково за 2023 г. в размер 330 000 лв.

6.Определя и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на Община Хасково за 2023 г. в размер на 150 000 лв., както следва:

Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв.;

Баскетболен клуб „Хасково“ – 35 000 лв.;

Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 15 000 лв.

7.Одобрява разпределението за 2023 година на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.1, ал.1, т.1 от ПМС № 229 от 29 юли 2022 година, в размер на 3 271 400 лв., както следва:

„Реконструкция на корекцията и възстановяване проводимостта на река Хасковска – участък „Запад“ – 1 773 891 лв.;

„Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв.788 по плана на гр. Хасково“ – 60 629 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъци по ул. „Булаир", от ул. "Дунав“ до бул. „Съединение“, по ул. "Криволак" в участък от ул."Булаир" до ул. "Ген. Колев" и ул. "Ген. Колев“ от ул. "Криволак" до бул. "Съединение" – 774 636 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа участък по ул. „Тракия", от ул. "Ген. Столетов" до ул. „Бяло море“- 342 732 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в ж. к-с "Бадема", участък по ул. "22-ри септември", от кръстовището с ул. "Лестър" до кръстовището с ул. "Зеленика" – 267 660 лв.;

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Константин Симидчиев", от ул."Георги Кирков" до пл. "Спартак" - 51 852 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Файлове

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!