Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №834 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №834

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ V „за парк“, кв.26 по плана на с.Маслиново. С изменение на плана за регулация от УПИ V „за парк“, кв.26 по плана на с.Маслиново да се образуват две нови УПИ-та: едното УПИ с предназначение „за парк“, другото УПИ да се отреди „за железарска работилница“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!