Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №823 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №823

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна предназначението на 1143 кв.м., част от имот с идентификатор 77195.22.31 по КККР на гр.Хасково и обособяването на нов имот с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

Възлага на кмета на община Хасково осъществяването на дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!