Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №820 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №820

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот 77195.724.190 с НТП - за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191 по KK на гр.Хасково, кв.366, ж.р. Център“ от 12,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 12,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот 77195.724.190 с НТП - за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191 по KK на гр.Хасково, кв.366, ж.р. Център“ към Урегулиран Поземлен имот XV, кв.366, ж.р. Център“ по KK на гр.Хасково, община Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с „ЕР ГРУП 777“ ЕООД, БУЛСТАТ 126742807 с управител Ремзи Сюлейман, за прехвърляне в собственост на частта от 12,00 кв.м. от Поземлен имот 77195.724.190 с НТП - за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191 по KK на гр.Хасково, кв.366, ж.р. Център“ при цена 6500,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!