Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №82 от 15.05.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №82

 

 

На основание с чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20а във вр. с чл.108 от Закона за задълженията и договорите и чл.66 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет –Хасково реши:

 

1.Освобождава от наем, за срока на въведеното извънредно положение, лицата, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на допълнителни споразумения към договорите за наем.

 

3.Настоящото решение не включва концесионните договори.

 

 

 

 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/                 

 

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!