Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №818 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №818

 

На основание чл.17, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с §60 на ЗИД на ДОПК за изменение и допълнение на ЗУО и чл.163а на ЗДДС, Общински съвет – Хасково:

Дава съгласие планираните средства от отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г. в размер на 2 320 010 лв. да не се превеждат по сметката по партидата ни в РИОСВ.

Приема сумата за 2023 г. по т.1 да се ползва за дейности по чистота и управление на отпадъците, както следва:

Разплащане на ДДС по сключените договори за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците и за експлоатация на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – 869 950 лв.;

„Рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с.Гарваново, община Хасково“- 1 450 060 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!