Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №803 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №803

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:

1.Удължава срока на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост за дейността на Българско национално радио, представляващ: помещения в северно крило на втори етаж на Бизнесцентър 2, ул.“Цар Освободител“2, гр.Хасково, с площ 50,00 кв.м., със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!