Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №795 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №795

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона на местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и съгласно чл.40, ал.3, т.3 и т.4, чл.40, ал.2, т.2 и във връзка с чл.132, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, Общински съвет - Хасково одобрява Годишният отчет за действащите концесионни договори за предоставяне на концесия за услуга, на обекти, които са публична общинска собственост за отчетният период 2021г. както следва:

1.Договор за концесия Площадно пространство и озеленена площ пред зала „Дружба“ от 07.09.2004 г. с партиден номер № О – 000917 в Националния концесионен регистър.

2.Договор за концесия парк „Христо Ботев“ от 01.03.2002 г. с партиден номер №О – 000915 в Националния концесионен регистър.

3.Договор за концесия „Зеленчуков пазар и паркинг“ от 12.09.2005 г. с партиден номер №О – 000920 в Националния концесионен регистър.

4.Договор за концесия „Пазар в ж.к.“Орфей“ от 29.06.2005 г. с партиден номер №О – 000919 в Националния концесионен регистър.

5.Договор за предоставяне на концесия за обект „Озеленена площ между ул.“Отец Паисий“ и ул.“Климент“ до Драматичен театър „Иван Димов“ - гр.Хасково от 01.03.2002 г. с партиден номер №О – 000916 в Националния концесионен регистър.

6.Договор за предоставяне на концесия за обект „Спортен комплекс - Юнак“ от 13.08.2018 г. с партиден номер №О – 01184 в Националния концесионен регистър.

7.Договор за предоставяне на концесия за язовир ПИ с идентификатор 14550.112.526, стар №000526 по КК на с.Гарваново, Община Хасково от 01.10.2014 г. с партиден номер №О – 01013 в Националния концесионен регистър.

8.Договор за предоставяне на концесия за язовир ПИ с идентификатор 72953.25.1031, стар №000031 по КК от 01.10.2014 г. на с.Тракиец, Община Хасково с партиден номер №О – 01012 в Националния концесионен регистър.

9.Договор за предоставяне на концесия за язовир - ПИ с идентификатор 77195.516.12, стар №000261 по КК на кв.Болярово, гр.Хасково от 25.11.2014 г. с партиден номер №О – 01008 в Националния концесионен регистър.

10Договор за предоставяне на концесия за язовир ПИ с идентификатор 39863.90.326, стар №000326 по КК на с.Криво поле, Община Хасково от 26.11.2014 г. с партиден номер №О – 01009 в Националния концесионен регистър.

11.Към отчетният период 2021 г. Община Хасково има сключен нов концесионен договор от 12.07.2021 г. за язовир - ПИ с идентификатор №4455.29.35, стар /№001035/ по КК на с.Любеново, Община Хасково. За концесионер е определен „АЛЕКСИЯ 2020“ ЕООД – гр.Хасково, ЕИК 205957017 с Решение на Общински съвет – Хасково, рег.индекс Р-2/23.06.2021г.

Одобреният годишен отчет да бъде предоставен за информация в Министерски съвет в Дирекция „Кординация на политики и концесии“ за Националния концесионен регистър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!