Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №794 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №794

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с Решение на Министерски съвет №38/27.01.2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и Указание БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на втория етап на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2023- 2025 г. , Общински съвет – Хасково:

1.Приема съгласно Приложение №8 «Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности».

2.Приема съгласно Приложение №1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2022-2023 г.»

3.Приема съгласно Приложение №6г «Прогноза за за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.»

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!