Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №793 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №793

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2022 г., както следва:

Приема корекциите по параграфи на Разчета за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2022 г. съгласно Приложение № 1, както следва:

№      Параграфи                           Предвидено                Да стане                      Разлика в лв.

1.§51-00 Основен ремонт             8 610 257                    8 644 257                        34 000

2.§52-00 Придобиване на ДМА   20 068 225                 20 076 967                           8 742

3.§53-00 Придобиване на НМА        422 830                    422 830                                -

4.§54-00 Придобиване на земя          65 000                      45 000                         - 20 000

5.§55-00 Капиталови трансфери  1 150 000                  1 150 325                               325

Общо по бюджета за 2022 г.        30 316 312                30 339 379                         23 067

2.Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2022 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на 341 179 лв. съгласно Приложение №2.

3.Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.

4.На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!