Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №786 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №786

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие за реализация на инвестиционен проект – „Реконструкция на триклонно кръстовище в кръгово кръстовище в о.т.1-о.т.2-о.т.3 с външен радиус 22,5 м., разположено изцяло в улична регулация одобрена със заповед 989/13.10.1988 г. на ОНС – Хасково“, засягаща следните поземлени имоти по КК и КР на гр. Хасково, а именно: поземлени имоти с идентификатори 77195.213.9, 77195.213.10, 77195.214.16, 77195.214.17, 77195.208.57, 77195.208.58 – Общинска собственост, и поземлени имоти с идентификатори 77195.232.9, 77195.232.7 – Държавна собственост, при условие, че „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ” ЕООД, ЕИК 200525782 осигури необходимите средства за изпълнение на инвестиционния проект, като изпълненият обект ще остане изцяло в собственост на Община Хасково.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1. и да сключи представения от „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ” ЕООД, ЕИК 200525782 проект за договор, неразделна част от решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!