Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №785 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №785

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 и ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Н.С-за лечение на детето й Б. Т- в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

2. Ф. А. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

3. Г. Й. в размер на 500 /петстотин/ лева.

4 .А. С. за лечение на детето й К. С. в размер на 500 /петстотин/ лева.

5. И. И. за лечение на детето му И. Д. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

6. С. С. в размер на 500 /петстотин/ лева.

7. Х. Т. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

II.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!