Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №783 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №783

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план с план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за комуникационно-транспортна мрежа до Поземлен имот 77195.214.4 по ККР на гр.Хасково, м.«Увата», с цел промяна предназначението на поземлени имоти с проектни индентификатори 77195.214.22, ПИ 77195.214.24, ПИ 77195.214.25, ПИ 77195.214.26 от земеделска територия в транспортна територия за изграждане на местен път.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!