Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №780 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №780

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор №77195.340.27, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в имот с временен идентификатор №77195.340.32, с НТП „местен път“. Собствеността на имота се запазва – общинска публична.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!