Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №776 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №776

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот №38399.51.732 по КК на землище с.Конуш, община Хасково с цел изграждане на селскостопанска сграда. ПУП да се изработи при устройствени показатели, съгласно чл.7 от Наредба №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, като линиите на застрояване се съобразят с минаващия през имота електропровод.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!