Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №774 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №774

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, §8, ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за дворищна регулация на УПИ XIII518, кв.81 по плана на с.Елена. С изменението на плана за регулация, вътрешните регулационни линии на УПИ XIII518 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот №518 по кадастралния план на с.Елена.

Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на община Хасково да проведе процедура по изработване и одобряване на подробния устройствен план.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!