Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №772 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №772

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с чл.104, ал.1 от ЗФВС, Общински съвет-Хасково:

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година, като приема списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по ЗФВС:

СПИСЪК

По чл.104 от ЗФВС на спортни обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по този закон.

1. Помещение-офис, стая №8, етаж 3 с площ 16,50 кв.м. в Спортен комплекс „Спартак“, находящ се в гр. Хасково, ж.к. „Дружба 1“, ул. “Средна гора“, подлежащ на отдаване под наем чрез търг за срок до десет години с първоначално обявен месечен наем 25,00 лв. без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!