Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №771 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №771

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Фанка  Михайлова за реализиране на обект: „Пристройка на два етажа с магазин към жилищна сграда“, към самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.76.1 с РЗП от 144 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 77195.726.76 по КК на гр. Хасково; целият с площ 349 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.726.75, 77195.726.77, 77195.726.42, 77195.727.86, на стойност 4 320 лв. (четири хиляди триста и двадесет лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!