Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №770 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №770

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 по КК на гр.Хасково от 7,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 7,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 към Поземлен имот с идентификатор №77195.702.16 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със Стефка  Петрова и Иван  Петров, за прехвърляне в собственост на частта от 7,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 по КК на гр.Хасково при цена 220,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!