Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №747 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №747

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за смяна предназначението на част от ПИ №77195.213.10 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Хасково, част от ПИ №77195.214.16 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Хасково и част от ПИ №77195.214.17 с НТП – за пасище, собственост на община Хасково. Смяната на предназначението е с цел обособяване на път с трайна настилка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ №77195.214.4.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!