Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №746 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №746

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за:

Издаване на Заповед по чл.135, ал.3 от ЗУТ за изменение на плана за регулация на УПИ Х, кв.67 по плана на с.Тракиец. С изменение на плана за регулация от УПИ Х, кв.67 по плана на с.Тракиец да се образуват две УПИ-та: УПИ ХХII с площ 300 кв.м. и предназначение „за обреден дом“ и УПИ Х „за жилищни нужди;

Издаване на Заповед по чл.124а, ал.2 от ЗУТ за изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ ХХII „за обреден дом“, кв.67 по плана на с.Тракиец.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!