Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №742 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №742

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1, ал.4 и ал.7 от Закона за горите и чл.7, ал.3 и чл.63, ал.7 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Общински съвет - Хасково реши:

1.Да бъде възложено на лице/а/, вписано/и/ в Публичния регистър по чл.235 от Закона за горите и с валидно удостоверение за регистрация за дейностите по чл.233, ал.1, т.3 от ЗГ, изготвяне на Задание за изработване на Горскостопански план на Община Хасково за ревизионен период 2024-2033 г., съгласно Приложение №17 към чл.63, ал.1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.1 от решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!