Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №737 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №737

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.58 по КК на гр.Хасково от 15,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 15,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.739.58 към Поземлен имот с идентификатор 77195.739.466 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с “Мюсюлманско изповеданиe” на Република България със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Братя Миладинови“ №27, за прехвърляне в собственост на частта от 15,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.58 по КК на гр.Хасково, при цена 1100,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!