Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №732 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №732

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси.

2.Дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс, като осъществява дейността до приключване на договора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!