Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №729 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №729

 

На основание чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.1, ал.1, т.2 от ПМС №229 от 29-ти юли 2022 г., Общински съвет – Хасково определя считано от 01.10.2022 г.:

1.Възнагражденията на кметове на кметства, както следва:

№ по ред      Длъжност          Възнаграждение /в лв./

1Кмет на село Брягово             1395

2 Кмет на село Войводово       1450

3Кмет на село Въгларово        1395

4 Кмет на село Големанци      1395

5Кмет на село Гълъбец           1395

6Кмет на село Д.Големанци    1395

7Кмет на село Динево             1395

8Кмет на село Елена               1395

9Кмет на село Зорница           1395

10Кмет на село Конуш             1395

11Кмет на село Козлец            1395

12Кмет на село Клокотница    1395

13Кмет на село Книжовник     1395

14Кмет на село Криво поле    1395

15Кмет на село Малево          1395

16Кмет на село Мандра         1395

17Кмет на село Маслиново   1395

18Кмет на село Н. Надежда  1395

19Кмет на село Орлово         1395

20Кмет на село Стамболийски 1395

21Кмет на село Тракиец        1395

22Кмет на село Текето          1395

23Кмет на село Узунджово    1450

24Кмет на село Широка поляна 1395

25Кмет на село Гарваново      1395

26Кмет на село Корен              1395

2. Упълномощава кмета на общината да определя допълнителните трудови възнаграждения на кметовете на кметства съгласно действащата нормативна уредба и Вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!