Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №713 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №713

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС ичл.14, ал.7 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

I.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

1.с.Книжовник, община Хасково, стая от сграда кметство с.Книжовник, находяща се на първи етаж, с площ 15.00 кв.м., месечен наем 20.00 лв. без ДДС.

2.с.Конуш, община Хасково, стая от сграда кметство с.Конуш, находяща се на първи етаж, с площ 17.00 кв.м., месечен наем 21.00 лв. без ДДС, за пощенски клон.

II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!