Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №712 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №712

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1.УПИ ХVII в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м., с начална тръжна цена 7 850,00 лева без ДДС.

2.УПИ ХVIII в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 712,00 кв.м., с начална тръжна цена 8 000,00 лева без ДДС.

3.УПИ ХIХ в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 683,00 кв.м., с начална тръжна цена 7 625,00 лева без ДДС.

4.УПИ ХХ в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м., с начална тръжна цена 7 850,00 лева без ДДС.

5.УПИ ХХI в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м., с начална тръжна цена 7 850,00 лева без ДДС.

6.УПИ ХVIII в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1086,00 кв.м., с начална тръжна цена 11 625,00 лева без ДДС.

7.УПИ ХIХ в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1028,00 кв.м., с начална тръжна цена 11 000,00 лева без ДДС.

8.УПИ III в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 750,00 лева без ДДС.

9.УПИ IV в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 750,00 лева без ДДС.

10.УПИ V в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 750,00 лева без ДДС.

11.УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Манастир, Община Хасково, с площ 830,00 кв.м., с начална тръжна цена 16 500,00 лева без ДДС.

12.УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 550,00 лева без ДДС.

13.УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 625,00 лева без ДДС.

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!