Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №709 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №709

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД - гр. Хасково.

2. Формираната печалба от 103 хил. лв. за 2021 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!