Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №708 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №708

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.70, ал.1 и ал.7 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Фондация „Х и Д Джендър перспективи“, за имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения №6, №7, №8, №9 и №10 с обща площ от 87 кв. м., находящи се на четвърти етаж от сграда на ул. „Ивайло“ № 1 в гр. Хасково, със срок на ползване 5 (пет) години.

2. Всички разходи, свързани с текущата поддръжка на имота и експлоатационните разходи са за сметка на ползвателя.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описаните помещения в т.1 от решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!