Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №706 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №706

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от ЗПФ, Общински съвет – Хасково:

1. Приема окончателния годишен отчет на бюджета по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ на община Хасково за 2021 г., съгласно Приложение № 1.

2. Приема отчета по бюджета на община Хасково за 2021 г. както следва:

- По прихода - 101 448 594 лв.

/разпределен по пълна бюджетна класификация и по вид финансиране, съгласно Приложение №2/

- По разхода - 101 448 594 лв.

/разпределен по параграфи и вид финансиране, съгласно Приложение №3/

/разпределен по функции, съгласно Приложение №4/

3. Приема актуализираните бюджети и отчети на второстепенните разпоредители за 2021 г., съгласно Приложение №5.

4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., съгласно Приложение №6.

5. Приема информацията за изпълнението на план- сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2021 г. и отчета й, съгласно Приложение №7.

6. Приема отчета за 2021 г. за сметките за средствата на Европейския съюз и други средства съгласно Приложение №8.

7. Приема отчета за общинския дълг за 2021 г. съгласно Приложение №15 по образец на МФ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!