Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1072 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1072

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195. 716.327 /улица/ по КК на гр. Хасково от 24,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 24,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.716.327 към Поземлен имот с идентификатор 7195.716.437 по КК на гр. Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Д. Д. П., за прехвърляне в собственост на частта от 24,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.716.327 по КК на гр. Хасково при цена …… лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!