Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1071 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1071

 

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ Общински съвет Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

 

1.Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.716.437 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 267,00 кв.м., площ за отчуждаване 52,00 кв.м., имота е собственост на Д. Д. П. при цена ……….. лв.

 

Определя начин на обезщетение на собственика – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация чрез улица с идентификатор № 77195.716.327 по КК на гр. Хасково, находяща се в гр. Хасково, Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

 

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!